WERKGEVERS

Werkgevers investeren steeds meer in de scholing en opleiding van hun personeel. Ze zijn hierbij van mening dat hierdoor de kennis en de vaardigheden van hun werknemers actueel blijft zodat ze duurzaam inzetbaar blijven voor de zorg- en welzijnssector.

Ook al zijn de werkgevers overtuigd van deze prioriteit, in de praktijk kan het voorkomen dat als gevolg van onderbezetting, te hoge werkdruk, en onvoldoende kennis van en ervaring met de verschillende opleidingen, werknemers minder ondersteuning en begeleiding ontvangen dan gewenst is.

WERKGEVERS TRAJECTEN

De verschillende trajecten die we bieden zijn hieronder beschreven. De trajecten kunnen afzonderlijk maar ook in combinatie met elkaar worden afgenomen. 

Adviseren over opleidingen

Het aantal functies binnen zorg- en welzijnsinstellingen neemt toe en daarmee ook het aantal verschillende opleidingen en trainingen. Werkgevers stellen zich dan ook vaker de vraag: “Welke opleidingen en trainingen zijn het meest geschikt voor mijn personeel”? Rorange kan werkgevers helpen deze vraag te beantwoorden. Samen met de werkgever worden de verschillende functies inclusief de vereisten hiervoor in kaart gebracht en geadviseerd over de hiervoor noodzakelijke opleidingen, trainingen en opleidingsinstituten.

Begeleiden van stages

Studenten die een mbo- of hbo-opleiding volgen, moeten gedurende hun opleiding stage lopen. Tijdens een stage leert een student in de praktijk zijn kennis en vaardigheden toe te passen en uit te breiden. De werkgever heeft echter ook een belang om een stagiaire te begeleiden, omdat ze op deze manier de beschikking krijgen over voldoende gekwalificeerd personeel. Streven is om de stagebegeleiding succesvol te laten zijn zodat werkgevers het beste uit hun werknemers kunnen halen en werknemers voldoende kennis en werkervaring vergaren en hun studie kunnen afronden.

 Helaas ziet de praktijk van de stagebegeleiding binnen zorg- en welzijnsorganisaties er momenteel anders uit. Veel gehoorde opmerkingen zijn dat er nauwelijks tijd is om stagiairs te begeleiden, dat er geen of te weinig begeleiders op de werkvloer aanwezig zijn en dat stagiaires overwegen voortijdig te stoppen met hun opleiding.

Rorange kan de werkgevers in deze situaties ondersteunen door de MBO en HBO studenten te gaan begeleiden zodat ze de noodzakelijke kennis en ervaring kunnen opdoen die noodzakelijk is voor hun studie, hun diploma kunnen halen en niet voortijdig afhaken.

    Scholing, begeleiding en coaching

    We leren de werknemers om door middel van scholing en begeleiding de vaardigheden die ze nodig hebben te vergroten. De scholingen zijn een combinatie van werken en leren en leiden op tot een erkend MBO diploma (variërend van niveau 2 tot en met niveau 4) of tot een HBO diploma.

    Samen met de kandidaat en met de werkgever wordt bepaald welke opleiding voor de kandidaat en voor de werkgever het meest geschikt is en de grootste kans biedt op doorgroeimogelijkheden.

    Gelijktijdig met de scholing krijgt de kandidaat vakinhoudelijke begeleiding waardoor de kans op uitval tot een minimum beperkt wordt en wordt de kandidaat door middel van coaching en begeleiding voorbereid op de toekomstige functie.