Nieuws

Hier vind je door Rorange geselecteerde laatste artikelen .

Kwaliteit Nederlandse kinderopvang verder gestegen

07-03-2020
Bron: Rijksoverheid

Het is goed gesteld met de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Door kinderopvangorganisaties is de afgelopen jaren ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering. Hierdoor kan ons land zich nu meten met gidslanden zoals Denemarken en Finland, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Universiteit van Utrecht en onderzoeksbureau Sardes meten jaarlijks de kwaliteit van vier typen kinderopvang: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De metingen van de afgelopen drie jaar (2017-2019) zijn gecombineerd, waardoor een goed beeld ontstaat van het niveau van de kinderopvang. Daarnaast is een analyse gemaakt van de kwaliteit van de kinderopvang in de afgelopen vijfentwintig jaar en maken de onderzoekers een internationale vergelijking.

Toppositie

Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de kinderopvang de afgelopen jaren steeds verder is gestegen. De grootste kwaliteitsstijging doet zich voor bij aspecten die te maken hebben met emotionele kwaliteit, zoals de sfeer op de groep en de sensitiviteit van pedagogisch medewerkers. Internationaal neemt Nederland nu zelfs een toppositie in, stellen de onderzoekers. Ons land scoort goed op de algehele kwaliteit en kent relatief weinig kwaliteitsverschillen tussen de groepen. Het niveau is vergelijkbaar of hoger dan in landen als Denemarken, Finland, Noorwegen, Engeland en Australië.

 

Staatssecretaris Van Ark (SZW) is blij met de kwaliteitsslag die de sector kinderopvang heeft gemaakt: Staatssecretaris Tamara van Ark: “Kinderopvang is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. En pedagogisch medewerkers maken dagelijks het verschil door veilige, kwalitatief goede opvang te bieden. De sector groeit en is professioneler geworden, dat laat het onderzoek duidelijk zien. Tegelijkertijd heeft de kinderopvang te maken met personeelstekorten. Er zijn veel nieuwe mensen nodig om de hoge kwaliteit te blijven bieden. Ik ondersteun de campagne die de sector is gestart om nieuwe medewerkers te werven dan ook van harte.”

 

Buitenschoolse opvang

Uit het rapport komen ook enkele aandachtspunten naar voren. Zo zijn de onderzoekers van mening dat de buitenschoolse opvang als vrijetijdsinvulling nog aan kwaliteit kan winnen. De nadruk ligt nu vooral op het bieden van sport en spel en minder op creatieve activiteiten of muziek. Van Ark gaat bekijken hoe het aanbod breder en aantrekkelijker gemaakt kan worden, met name voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Rond deze leeftijd neemt het gebruik van de buitenschoolse opvang namelijk sterk af. Bij de gastouderopvang zijn grotere onderlinge verschillen in kwaliteit te zien. Nader onderzoek is nodig om meer inzicht te bieden in de gastouderopvang.

Download rapport hier

Re-integratie van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Kennissynthese.

07-03-2020

Bron: Verwey Jonker instituut

 

Deze kennissynthese geeft gemeenten een overzicht van ‘wat werkt’ bij de re-integratie van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het raadplegen van bestaande literatuur over dit onderwerp, werden diverse interventies en aanpakken die in gemeenten ingezet worden onderzocht. Deze kennissynthese geeft een overzicht van belemmeringen en kansen en aanpakken voor vrouwen om te gaan werken of aan het werk te blijven. Hierbij is gekeken naar persoonlijke factoren en vaardigheden, het sociale netwerk van de vrouwen, de arbeidsmarkt en de gemeente.

 

Bekijk de Kennissynthese Re-integratie van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Bekijk de samenvatting

  SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

  07-01-2020
  Bron: Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf: mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

  In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb draagt hieraan bij.

  Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?
  De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

    1. individuele mkb-ondernemingen,
    2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
    3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

  Vanaf 2 maart 2020 kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

  De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

  Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria vindt u op onze website: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim