UWV

Kandidaten van UWV

Het UWV heeft voor de mensen die een AG uitkering (WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering) of een Ziektewetuitkering (ZW uitkering) ontvangen afspraken gemaakt met re-integratiebedrijven die u ondersteunen bij uw zoektocht naar passend werk. Voor welke bureau u hierbij kiest bepaald u zelf.

Rorange is een van de bureaus waar UWV mee samenwerkt. Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van trajecten specifiek voor de zorg en welzijnssector.

Voor elke kandidaat geldt dat de aangeboden trajecten maatwerk zijn; afgestemd zijn op de individuele wensen en mogelijkheden en tot passend werk en een duurzame uitstroom leiden.

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door Persoonlijke aandacht, wederzijds vertrouwen en respect. De trajecten die we uitvoeren worden dan ook bij de klant thuis, op de werklocatie of bij ons op kantoor uitgevoerd.

Hoe kun je jezelf aanmelden? Klik hier

UWV TRAJECTEN

De verschillende trajecten die we bieden zijn hieronder beschreven. De trajecten kunnen afzonderlijk maar ook in combinatie met elkaar worden afgenomen.

Ga direct naar Beschrijving Scholing en begeleiding – Modulaire re-integratieWerkfit Naar Werk 

Scholing en begeleiding

We leren kandidaten door middel van scholing en begeleiding de vaardigheden die nodig zijn voor een beroep of functie in de zorg en welzijnssector te vergroten. De scholingen zijn een combinatie van werken en leren en leiden op tot een erkend MBO diploma variërend van niveau 2 tot en met niveau 4.

Samen met de kandidaat en met het UWV wordt bepaald welke opleiding en welke stageplaats voor de kandidaat het meest geschikt is, en na voltooiing van de opleiding de grootste kans biedt op duurzame uitstroom.

Gelijktijdig met de scholing krijgt de kandidaat vakinhoudelijke begeleiding waardoor de kans op uitval tot een minimum beperkt blijft en wordt de kandidaat door middel van coaching en begeleiding voorbereid op het werken bij zorg en welzijnsorganisaties.

Modulaire re-integratie

Voor kandidaten die wel graag willen gaan werken maar waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is en die nog niet toe zijn aan een Werkfit of een Naar Werk traject, biedt Rorange modulaire re-integratiediensten aan.

Deze diensten zijn maatgericht en kunnen bestaan uit de modules:

 • Participatie-interventie
  Bij deze trajecten worden de belemmeringen van een kandidaat om te participeren inzichtelijk gemaakt en wordt gewerkt om deze belemmeringen te verminderen;
 • Bevorderen maatschappelijke deelname
  Tijdens dit traject wordt de kandidaat weer in beweging gebracht, wordt de fysieke en psychische weerbaarheid versterkt en wordt de motivatie, zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de kandidaat weer versterkt. Doel is dat de kandidaat na afloop van deze module gestimuleerd is om contacten buitenshuis aan te gaan;
 • Praktijk-assessment
  Tijdens dit traject worden de competenties en de vaardigheden van de kandidaat in kaart gebracht en wordt gekeken op welke termijn de kandidaat weer aan de slag kan gaan. Indien mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van werkervaringsplaatsen.
 • Begeleiding bij scholing
  Soms is het voor kandidaten noodzakelijk om eerst een scholing te volgen alvorens ze op zoek gaan naar een passende functie via Werkfit en Naar Werk trajecten. Rorange biedt ondersteuning en coaching aan die kandidaten die zelfstandig deze opleiding niet kunnen volgen, met als doel dat ze meer vertrouwen in zich zelf en in hun kunnen krijgen zodat ze de opleiding blijven volgen en succesvol afronden binnen de gestelde tijd.

  Werkfit

  Wij leren mensen weer fit voor werk te maken door hun werknemersvaardigheden te vergroten, hun persoonlijke effectiviteit te vergroten en hun arbeidsmarkt positie te versterken. Doel hierbij is om de terugkeer naar een betaalde baan te vergroten. Wij beschikken hiervoor over een breed regionaal netwerk waardoor we in staat zijn om de trajecten succesvol af te kunnen sluiten. Ook stimuleren we om het eigen netwerk van de kandidaat te gaan benutten en uit te gaan bouwen.

  De trajecten zijn uniek van karakter en kenmerken zich door maatwerk, resultaatgerichtheid, wederzijds respect en vertrouwen en een grote mate van empowerment. De regie over deze trajecten blijft in handen van de kandidaat.

  De trajecten zijn geschikt voor alle leeftijdscategorieen, kunnen individueel als ook in groepsverband worden aangeboden (voor groepen van maximaal 15-20 mensen) en zijn bestemd voor mannen/vrouwen/alleenstaanden/ werkende moeders/hoog opgeleiden/laaggeschoolden/allochtonen.

  De instrumenten en methodieken die gebruikt kunnen worden zijn:

  • assertiviteitstraining
  • profilering en personal branding
  • arbeidsmarkt- en loopbaanoriëntatie
  • empowerment
  • beroepsrichting: keuzes leren/durven maken
  • persoonlijk leiderschap
  • energiebalans vinden.

  Naar Werk

  Samen met de kandidaat bespreken we hoe de zoektocht naar passend werk eruit gaat zien. Doel hierbij is dat de kandidaat duurzaam uitstroomt naar een voor hem/haar passende baan.Wij beschikken hiervoor over een breed regionaal netwerk waardoor we in staat zijn om de trajecten succesvol af te kunnen sluiten. Ook stimuleren we om het eigen netwerk van de kandidaat te gaan benutten en uit te gaan bouwen.

  De trajecten zijn uniek van karakter en kenmerken zich door maatwerk, resultaatgerichtheid, wederzijds respect en vertrouwen en een grote mate van empowerment. De regie over deze trajecten blijft in handen van de kandidaat.

  De diensten die we kunnen inzetten binnen een Naar Werk traject zijn onder andere:

  • Sollicitatietraining: sollicitatiebrief, cv, gesprekken
  • Jobhunting, actief netwerken en werkgevers benaderen
  • Kennismaking of rondleiding bij potentiële werkgevers
  • Coaching en activering van netwerk en social media

  De trajecten zijn geschikt voor alle leeftijdscategorieen, kunnen individueel als ook in groepsverband worden aangeboden (voor groepen van maximaal 15-20 mensen) en zijn bestemd voor mannen/vrouwen/alleenstaanden/ werkende moeders/hoog opgeleiden/laaggeschoolden/ allochtonen.

  Hoe kun je jezelf aanmelden?

  Heb je al een contactpersoon bij UWV?
  Jouw contactpersoon kan je doorverwijzen naar Rorange. Je kunt ook zelf aangeven bij jouw contactpersoon dat je graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek wilt aangaan met Rorange

  Heb je nog geen contactpersoon bij UWV? 
  Wij raden je dan aan om eerst een gesprek aan te gaan met het UWV om jouw wensen ten aanzien van re-integratie begeleiding kenbaar te maken. Neem hiervoor contact op via 088-8989294 (UWV Telefoon Werknemers).